ش .
.
.
خانه | آرشيو | ايميل


پشت این پنجره خانه ما ،
راه بازی است به فردایی پر از عشق وامید
همسفر گر تو باشی
من همان سنگ صبور این ره ام.
امکانات و ابزارها


نوشته هاي پيشين
لينکدوني
لينکهاي روزانه
طبقه بندي موضوعي
امکانات جانبي
اخبار
پشتيباني

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالبساز آنلاين طراحي شده است.

Powered by
Blogfa.com
Online Template Builder
صیانت از حقوق شهروندی است وظیفه شورای شهر

حقوق شهروندی

 

  صیانت از حقوق شهروندی است وظیفه شورای شهر

قبل از اینکه در مورد  حقوق شهروندی بحث کنیم لازم میدانم چند نکته را یاد آور شوم ،اول اینکه در کشور ما اینکه همه منتظر یک مسئول ، مدیر ،نماینده ،رییس جمهورو یا حتی امام زمان(ع ) میباشیم که بیایند و اوضاع را بهبود ببخشند و همه ما راحت و آسوده شویم یک فرهنگ غلط و باطل میباشد زیرا دین ما این اجازه را به ما نمیدهد که نسبت به جامه و سرنوشت خود بی تفاوت باشیم و صراحتا در قران آمده است که خداوند سرنوشت هیچ کس را تغییر نمی دهد مگر خود آن قوم،  دوما این فرهنگ نشان از عدم مسئولست پذیری وتمایل به واپسگرایی است . ما فرض بر این میگیریم که راس هرم مدیریت جامعه اصلاح شود آیا در نهایت این مسئولان رده پایین تر نیستند که باید کارها را انجام دهند ؟،و در نهایت آیا این مردم نیستند که باید به این مسئولان احترام و مصوبات و تصمیمات آنها را محترم بشمارند؟ . بنابراین با توجه به اینکه ما هزاران سال است که منتظر دیگران هستیم و به هیچ چیزی نرسیدیم و همیشه از راس هرم انتظار اصلاح داشته ایم ،آیا موقع آن نشده که ما ازخودمان شروع کنیم ؟  بد نیست این شیوه را یک بار هم که شده امتحان کنیم .من یقین دارم بهتر از گذشته میشود .ولی برای اصلاح خود ودر نهایت جامعه وبه تبع آن مسئولین و رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی  ما نیاز به شناخت و آگاهی ازحقوق و وظایف خود و جامعه داریم .

  حقوق شهروندی یکی از مقوله های نوظهور درجوامع بشری است واز اهمیت خاصی برخوردار است که شامل حقوق گوناگونی برای شهروندان می شود.

مفهوم شهروندی برای اولین بار برای جدا کردن مردم عادی از بردگان واسیران جنگی دردولت شهرهای آتن واسپارت دریونان باستان به کارمی رفت ومردمی که درامور شهر وتصمیم گیری های مربوط بدان حق مداخله ومشارکت داشتند را "شهروند" می نامیدند.

درکشور ما این مفهوم ، نوظهور است وبرای اولین بار درفرهنگ فارسی " شهر کلمه "درسال 1373 این واژه چنین تعریف شد: شهروند کسی است که اهل یک کشور وشهر باشد واز حقوق متعلق به ان برخوردار باشد.

این مفهوم به تدریج با ورود مفاهیم جدیدی نظیر :قانون ، مشارکت ، اخلاق مدنی ، پرسشگری وپاسخگویی ، مسئولیت پذیری و.... درحوزه اجتماعی جوامع ، مفهوم وجایگاه شهروندی اهمیتی دوچندان یافت.

دریک نگاه کلان مفهوم شهروندی از دوبخش حقوق ومسئولیت پذیری تشکیل شده است که همانند دوبالی هستند که نارسایی درهر کدام از این مولفه ها ، نتیجه ای جز هدر رفتن وبی نتیجه ماندن نیمه دیگر نخواهد داشت .

در تعریف بسیط تر، شهروند یکی از مقوله های راهبردی جامعه مدنی محسوب شده وافراد باید دارای ویژگی های زیر باشند تا به عنوان یک شهروند فعال تلقی گردند:
الف- با عضویت ازاد درتشکل ها وانجمن ها، ضمن مشارکت وعمل اجتماعی درتعاملی منطقی با سایر اندیشه ها باشد.
ب- ضمن اشنایی با حقوق فردی خود،می داند که قانون درخدمت مردم وبرای حفاظت از حقوق آنهاست وبرای مطالبه حقوق خود تلاش می کند.
این حقوق متعلق به تمامی شهروندان وهمه افراد جامعه است ومی توان با توسل به قانون همه انان را مورد حمایت قرار داد ونه افراد ونه دولت اجازه لغو خودسرانه آنان را ندارند. معمولا در این حقوق از افراد درمقابل دولت دفاع می شود ، اگر چه انگاره حقوق شهروندی پدیده جدیدی نیست اما درسده 20 میلادی معنای نوینی یافته است . حقوق شهروندی ورعایت مولفه های آن برای طرفین بحث از مصادیق ساختارهای مردم سالار محسوب می گردد.
مطالعات متعدد وگسترده درزمینه شهروندی نشان می دهد این مفهوم درطول تاریخ ودرجوامع مختلف هرگز پدیده ای واحد ویکپارچه نبوده ، اما همواره بنیاد اصلی آن برحقوق وظایف قانونی قرار داشته است .درهرکشوری که حکومتی مبتنی برقانون وجود دارد وقانون بر روابط و مناسبات آن حاکم است ،مجموعه ای تحت عنوان حقوق وتعهدات شهروندی وجود دارد که تعیین کننده روابط متقابل میان شهروندان ونیز روابط میان شهروندان با یکدیگر است . ولی محتوای این حقوق وتعهدات ونیز کسانی که به عنوان شهروند شناخته شده ومی توانند از آن برخوردار باشند؛ درتمام جوامع ودرتمام زمان ها یکسان نیست .به عبارتی محتوای شهروندی بر حسب شرایط اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی حاکم بر کشور ونیز تاریخ ، آداب ورسوم واصول واعتقادات متفاوت دینی است

صرف نظر از ملاحظه فوق ، تشکیل جامعه ای دارای مدیریت که بر پایه عقل ومنطق بنا شده باشد ؛ نیازمند حقوق وتکالیفی متقابل میان دولت وملت است که این حقوق ومسئولیت های فرد ودولت از طریق حقوق و وظایف متقابل دربرابر یکدیگر حاصل می شود. عضویت شهروند درمحدوده حاکمیت دولت ملی با تاکید بر حقوق مدنی ، سیاسی وحقوق اجتماعی هر شهروند همراه است . چنین حقوقی را "حقوق شهروندی" گویند.

شهروندی بر اساس نظام حقوقی هر کشور که مهم ترین آن "قانون اساسی " است به افراد تعلق می گیرد، بنابراین قانون اساسی هر کشورمبنای سامان دهی اجتماعی آن جامعه به شمار می رود .
حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی وفرهنگی شهروندی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درقالب "حقوق ملت " درج شده است ، این حقوق را می توان درسه دسته کلی تقسیم کرد: نخست حقوقی که بدون هیچ گونه قید وشرطی به عنوان حق همه افراد شناخته شده که 16 اصل را دربر می گیرد.دسته دوم قوانینی است که درمتن مقید ومحدود شده که قید آن را "حکم قانون " تعیین کرده است .هفت اصل را می توان دراین دسته جای داد ودسته سوم قوانینی که ناظر بر "حقوق مشروط شهروندان " است واصل شرط نیز درمتن قانون لحاظ شده است این اصل مشروط به عدم اخلال به مبانی اسلام ، عدم نقض استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی وعدم مخالفت با اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران است .

روشن است که درقانون اساسی به عنوان مهمترین مبنای نظام حقوقی به تامین نیازها وخواسته های مردم توجه شده ومفهوم رایج تابعیت سرزمین را به رسمیت شناخته است به عبارت دیگر قانون اساسی گام موثری درفرایند حاکمیت قانون ، تضمین آزادی ها وبرخورداری از امکانات وتحقق شهروندی برداشته است .

دراصل مجموعه قواعد ، رویه ها وقوانین حقوقی که به صورت خاص برای آحاد مردم وافراد تنظیم می گردد وموجبات جلوگیری از تضییع حقوق فردی درقبال رفتارهای کلان حاکمیتی ویا حتی دیگری می شود را حقوق شهروندی می توان نامید

                                                          


[ مقالات ]
+
تاریخ لرستان

      تاریخ لرستان

 

براساس نظر باستان شناسان و زبانشناسان و همچنین آثار باستانی که در منطقه لرستان وجود دارد ،لرستان از قدیمی ترین مناطق سکونت بشری بوده است ،به عنوان مثال نقاشی های به جا مانده در غار یافته خرم آباد مربوط به چهل هزار سال قبل میباشد .پروفسور مارسل ات باستان شناس معروف بلژیکی این نظر را تایید مینماید .

بر اساس اطلاعات دقیقتر و مستند تر حدود 3000 سال قبل از تاریخ میلادی اقوام کاسی ها و عیلامیان  در منطقه لرستان و شهر خرم آباد زندگی میکردند و محدوده زندگی این اقوام بخصوص قوم کاسی از دریای خزر شروع وتا شوش و همدان ادامه داشته است و اسامی دریای کاسپین ، شهر قزوین (کسپین )شهر کاشان (کاسیان )و همچنین روستای فعلی کاسیو در خرم آباد از نام این قوم گرفته شده است .این اقوام بعد از پیروزی بر بابل در حدود 600 سال بر مناطقی از ایران و بابل حکومت کردند که متاسفانه آثار مکتوب زیادی در دست نیست و اطلاعاتی که به دست آمده از اسناد آشوری و بابلی میباشد،این اقوام اولین کسانی بودند که حیوانات و گیاهان وحشی  را اهلی کردند و مصنوعات دستی و مفرغی آنان گواه این ادعاست .لرستان در زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان از استقلال و آزادی برخوردار بودند و فقط در زمان پادشاهی اسکندر تحت سلطه او بودند که بعد از اسکندر و در زمان سلوکیان باز استقلال و آزادی خود را به دست آوردند .

خاندان مهران یکی از هفت خانواده ای بودند که اردشیر بابکان را به پادشاهی رساندند و به همین خاطر در زمان ساسانیان روئسای این اقوام در شهر صیمره از اقتدار و آزادی عمل زیادی برخوردار بودند و این ایالت از آبادترین ایالات آن زمان محسوب میشد .آخرین حاکم ساسانی لرستان هرمزان است که از مردم بومی خود منطقه لرستان بوده و در شهر صیمره حکمرانی میکرده و در زمان او شاهپور خواست (شهر خرم آباد )که توسط شاهپور اول ساسانی بنا شده بود از رونق بسزایی برخوردار بوده است  . هرمزان بعد از فتح نهاوند توسط عمر و فرماندهانش از اعراب شکست خورده واسیر میشود و هنگامی به نزد عمر میرود و از او خواسته میشود مسلمان شود امتناع میکند و عمر دستور مرگ او را میدهد و یک کاسه آب به او میدهند تا تشنه کشته نشود ولی هرمزان شرط میکند که تا این کاسه آب را نخورده او را نکشند و عمر قبول میکند ،سپس هرمزان آب را ریخته و عمر نیز اورا میبخشد وآزاد میکند ،سپس هرمزان از این حرکت مسلمانان خوشش می آید و با جان ودل اسلام می آورد .

بعد از فتح ایران توسط مسلمانان منطقه لرستان وشهر خرم آباد زیر نظر مستقیم خلیفه اداره میشدوتا قدرت گرفتن آل بویه که شیعه مذهب بودند ادامه داشت ،در سال 348 هجری لرستان تحت کردان برزیکانی افتاد که حسن برزیکانی سلسله حسنویه را در مناطق لرستان ،کرمانشاه ،همدان و کردستان وایلام امروزی را تاسیس وپسرش بدر حاکم شاهپور خواست (خرم آباد)بود و تازمان سلجوقیان حکومت کردند . از سال 435 تا 570 لرستان تحت فرمان ترکان سلجوقی قرار گرفت و ابراهیم ینان برادر طغرل سلجوقی حاکم شاهپور خواست (خرم آباد )شد . حکومت ترکان را اتابکان لر کوچک که با خلیفه و حکومت های محلی دیگر در ایران رابطه ی خوبی برقرار کرده بودند پایان دادند از سال 570 تا 1006 اتابکان لر حکومت کردند که اولین سلسله حاکمان لر نژاد بعد از اسلام در لرستان  بودندودر آن زمان لرستان از پر رونق ترین ایالات ایران محسوب میشد و بسیاری از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی لرستان در این زمان شکل گرفت .اما این سلسله در سال 1006 توسط شاه عباس اول از بین رفت وحکومت لرستان را به حسین خان والی از بستگانم شاهوردی خان آخرین حاکم اتابک لر سپرده شد و حکمرانی نوادگان او همزمان با حکومت های صفویه ،افشاریه ،زندیه و قاجاریه وهمچنین پهلوی ادامه داشت . قلمرو والیان شامل پیشکوه (لرستان امروزی )و پشتکوه (ایلام امروزی) میشد .


[ مقالات ]
+
مشارکت و همبستگی ملی

نقش نخبگان در هم بستگی ملی

عوامل بسیاری در تحقق و تداوم شایسته وفاق و هم بستگی ملی تأثیر دارند که «نخبگان» از آن جمله اند. با تأمل در کارکردهای اجتماعی نخبگان، این نکته وضوح بیشتری می یابد که آنها در فرایند تصمیم گیری جمعی نقش تعیین کننده ای دارند. این تأثیرگذاری یا به بروز واکنش های انقلابی در برابر نارسایی ها می انجامد و یا جهت و محتوای مشارکت سیاسی شهروندان را شکل می دهد. در تمام جوامع، انتظار آن است که نخبگان با درک موقعیت های حساس در روند اجتماعی به گونه ای شایسته حضور یافته و در تعالی و رشد همه جانبه جامعه به ایفای نقش بپردازند.

نخبگان با دخالت در تصمیم گیری ها و الگوسازی عملی و با بهره گیری از ابزارها و شیوه هایی که در اختیار دارند، می توانند همدلی و همگرایی لایه های اجتماعی و توده های مردم را افزایش دهند. آنگاه در گام بعدی، متناسب با واقعیات اجتماعی در مسیر به تحقق رساندن اهداف کلان اجتماعی بپردازند


[ مقالات ]
+
مفهوم مشارکت عمومی


مفهوم مشارکت عمومی

در فرهنگ فارسی، واژه مشارکت به معنای شرکت کردن و نیز بیشتر به معنای شرکت کردن با یکدیگر در انجام کاری و شریک شدن در منافع آن است. علمای جامعه شناسی و علم سیاست تعریف های اصطلاحی فراوانی برای مشارکت ذکر کرده اند که در جمع بندی تعاریف ارائه شده از این مفهوم می توان گفت که مشارکت عمومی که معمولا به تبع هم بستگی و وفاق ملی پدید می آید، عبارت است از: پذیرش آگاهانه و شرکت فعال و مؤثر افراد یک جامعه برای رسیدن به هدف خاص در قالب تعامل، همکاری، تعاون و همیاری از روی میل، رغبت و شوق با استفاده از همه امکانات بالقوه و بالفعل. بر این اساس، در نظام اجتماعی، مشارکت و همیاری و تعامل دو سویه مردم و حاکمیت در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را مشارکت عمومی می گویند.

بدیهی است که در فرایند مشارکت عمومی، فرد خواسته های واقعی خود و جامعه را به درستی و روشنی می شناسد و نه تنها هدف خود را با اهداف جامعه در تعارض و تضاد نمی بیند، بلکه این دو را مکمل و همسو تلقی می کند، به گونه ای که اگر خواسته های او با مصالح عمومی در تعارض باشد، مصالح جامعه را بر اهداف و منابع خویش مقدم می شمارد


لزوم وجود هم بستگی

یکی از اصلی ترین اهداف همه نظام های سیاسی، تلاش برای یکپارچه ساختن گروه های اجتماعی است. این امر به عصر حاضر اختصاص ندارد و همواره برای همه رهبران و اندیشمندان امور اجتماعی مسلم بوده است که هر مقدار، گروه های اجتماعی از همگونی در اهداف و جهت گیری ها و دغدغه های مهم اعتقادی و اجتماعی برخوردار باشند، زمینه ایجاد وفاق و هم بستگی همگانی فراهم تر خواهد شد. در مقابل به هر اندازه که اهداف مشترک در میان گروه های گوناگون مردم یک جامعه کاهش پیدا کند و هر گروه هدف و رویکرد متفاوتی با دیگر گروه ها داشته باشد، دست یابی به یکپارچگی اجتماعی که لازمه رویایی با مشکلات بزرگ اجتماعی و تحقق بخشی به اهداف کلان و مهم آن است، سخت تر خواهد شد و از این رهگذر در مسیر پیشرفت و تعالی همه جانبه جامعه و در مبارزه با تمام خطرات مهمی که از خارج کیان جامعه را تهدید می کنند، نارسایی بروز خواهد کرد.

تأثیر متقابل هم بستگی ملی و مشارکت عمومی

به هر میزان علاقه مندی های ملتی در مسیر حرکت به سوی اهداف همگرایانه باشد، آن ملت بسیار راحت تر و سریع تر به چشم اندازهای ترسیم شده دست می یابد. همچنین می توان گفت، آن گاه که مشارکت عمومی به شکلی مدبرانه و آگاهانه در جامعه ای شکل می گیرد، هم بستگی اجتماعی را در بین مردم تقویت می کند. در مقابل، هم بستگی و وفاق ملی نیز موجب تقویت اعتماد جمعی می شود. به عبارت بهتر، مشارکت عمومی هم در پدید آمدن هم بستگی اجتماعی می تواند مؤثر باشد و هم در حفظ آن تأثیر بسیاری دارد. گرچه خود مشارکت عمومی یکی از نتایج بسیار مهم وفاق و هم بستگی اجتماعی در هر جامعه ای است. بر این اساس، به موازات ضعیف شدن هر یک از مقوله های مشارکت عمومی و هم بستگی اجتماعی و ملی، مقوله دیگر نیز رو به سستی می رود و در نهایت بنیان نظام اجتماعی دچار مشکل می شود


[ مقالات ]
+
دلشوره
خدایا مرا وسیله ای برای صلح و آرامش قرار ده

بگذار هر جا تنفر است بذر عشق بکارم

هرجا آزردگی است ببخشایم .

هرجاشک است ایمان ،هر جا یاس است امید

هرجا تاریکی است رو شنایی وهر جا غم جاری است شادی نثار کنم .

خدایا توفیقم ده که بیش از طلب همدردی ،همدردی کنم

پیش از آنکه مرا بفهمند دیگران را درک کنم

پیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم.

زیرا در عطا کردن است که میستانیم .

ودر بخشیدن است که بخشیده میشویم .

ودر مردن است که حیات ابدی مییابیم.


[ سخنی با مردم ]
+
سخنی با مردم
با سلام و عرض ارادت خدمت تمامی عزیزان

انسان موجودی اجتماعی است و تمدنی که همه به آن میبالند نتیجه اجتماع مردم است لذا دغدغه اجتماعی از اصلی ترین مسائل بشری است .بنده هم مانند تمامی همشهریان عزیز از وضعیت بد شهر خرم اباد چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ناراحت و ناراضی میباشم .اینکه چند در صد مردم از زندگی در شهر خرم آباد احساس رضایت میکنند اصلا مورد توجه مسئولین نمی باشد یا شاید از حداقل های زندگی شهری بی خبرند چه برسد به رضایت شهروندی .بنابراین به عنوان یک شهروند تصمیم گرفتم تا در راستای احقاق حقوق شهروندی و تلاش برای نهادینه کردن مشارکت عمومی در یک جامعه معنوی مدنی در انتخابات شوراهای شهر خرم آباد شرکت کنم تا با پشتوانه تمامی کسانی که خواهان تغیرات اساسی در نگرش مسئولین و خود شهروندان به شهر و شهروندی  و به تبع آن رسیدن  به آرمان شهر (شهر رویایی) میباشند قدمی برداریم .

لذا از تمامی شهروندان عزیز درخواست دارم برای رسیدن به مدیریت مشارکتی و رهایی از طاعون خودکامگی آستین ها را بالا زده مارا از نظرات وپیشنهادات خود بهره مند ودیست در دست هم نهاده تا به شهری لایق شما برسیم


[ مقالات ]
+
آرمان شهر

رمان‌شهر (در زبان‌های غربی utopia) برای نخستین بار توسط توماس مور در سال ۱۵۱۶ در کتابی به همان عنوان بکار گرفته شد. آرمان‌شهر نمادی از یک واقعیت آرمانی و بدون کاستی است. همچنین میتواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشد. از افلاطون به‌عنوان نخستین فیلسوف آرمانگرای اندیشهً غرب نام میبرند. درواقع آرمان شهر با مفهوم ایده افلاطون هماهنگی کامل دارد. این اندیشهٔ وی را میتوان در رساله جمهوریش یافت. در رساله جمهوری، افلاطون سیاست را به عرصه‌های گسترده تری همچون دولت و قانون اساسی بسط می‌دهد. افلاطون خطوط اصلی که برای سازماندهی یک شهر آرمانی لازم است را به تصویر میکشد. به همین سبب از وی به‌عنوان بنیانگذار این اندیشه نام برده می‌شود.


[ مطالب جالب ]
+
مشارکت الکترونیکی
دموکراسی در سراسر جهان متداول‌ترین شیوه اداره حکومت است و می‌توان گفت که دموکراسی‌سازی دولت‌ها و جوامع جهانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات، حرکتی رو به پیشرفت داشته است. دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فن‌آوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. به عنوان بخشی از دولت الکترونیک، مشارکت الکترونیک، نشان‌دهندة یک شیوه تعاملی نوین میان مدیریت شهری از یک سو و شهروندان از سوی دیگر است. این شیوة مشارکت می‌بایست با نیازها و مهارت‌های استفاده‌کنندگان و ترکیب مناسبی از فن‌آوری‌ها، فرایندها و شیوه‌های تعبیه شده در یک ساختار سازمانی موجود شامل ملاحظات استراتژیک گروه‌های هدف، هماهنگی و سازگاری داشته باشد.


[ مطالب جالب ]
+
مشارکت و شهر نشینی و نقش رسانه ها
 مقابله با مشکلات مدرن به ابزار مدرن احتیاج دارد و رسانه­ ها ابزاری کارآمد و امتحان­ پس­داده هستند که به­ طرق گوناگون می­توانند زمینه تسهیل مشارکت شهروندان و همکاری آنها برای اداره بهتر شهر را فراهم کنند.

مشارکت تسهیل نمی­شود مگر با ذکر منافعی که برای شهروندان خواهد داشت و در رسانه­ ها باید بر فواید ملموس و ناملموس آن تاکید شود.

مشارکت تسهیل نمی­شود مگر با ایجاد ساختارهای نهادی مردمی و رسانه­ هایی که پیگیر منافع تک­ تک شهروندان باشند و درباره میزان تامین این منافع به آنها گزارش دهند.

مشارکت تسهیل نمی­شود مگر با کمک به شهروندان تا برای حل مشکلات خود در محیط شهری بتوانند واکنش مثبت و موثر نشان دهند کاری که اکثر مردم به آن تمایل دارند و اگر شرایطش فراهم شود هیچ مشکلی در نقش­آفرینی در این زمینه نخواهند داشت.

مشارکت تسهیل نمی­شود مگر با یادآوری الزام و تعهدی که هرکس نسبت به جامعه شهری خود دارد و مسئولیتهایی که باید برای زندگی در شهر و بهره­گیری از امکانات آن تقبل کند.

اگر باب مشاركت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشین تنزل پیدا كند، نه تنها شاهد رشد و تعالی شخصیت مردم، بسط و استخراج توانایی های افراد، تقویت هویت شهری و احساس تعلق به شهر، تقویت حس اعتماد و همكاری میان اهالی شهر و شهرداری ها نیستیم، بلكه دارای كمترین میزان كاركرد و بهره وری در نظام مدیریت شهری نیز خواهیم بود.

سرانجام اینکه موثرترین راه برای تسهیل مشارکت شهروندان ، آگاه کردن آنان از مسایل و ارائه اطلاعات به ­روز ، بادقت ، متناسب و جامع ازطریق رسانه­ ها است.


[ مطالب جالب ]
+

قالب اين وبلاگ با استفاده از قالب ساز آنلاين طراحي شده است
©2008 All rights reserved.

Build Your Own Template!